CsakPONT
Család
és
KarrierPONT
Hajdúböszörmény
CsakPONT
Főpályázó:
Konzorciumi partner:
CsakPONT

„Tervezze újra: itt és most atipikusan”

dátum2019. július 26.
Lakóhelyükön kaphatták meg a legújabb tudnivalókat az információszerzésben hozzátartozó ápolása, családi kötöttségek és egyéb okokból korlátozott, a településüket, sőt otthonukat elhagyni nehezen tudó nők, férfiak. Tájékoztató rendezvényt tartott a Magyar Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezete 2019. július 23-án Polgáron, a Gazdasági Szolgáltató Házban. A szakemberek helyi kitekintéssel és általánosan is bejárták azokat a szakterületeket, ügyeket, módszereket, amelyek a munka világából beteg hozzátartozó ápolása vagy családi láthatatlan munka miatt kizárt nők és férfiak helyzetét érintik, befolyásolják, és olyan információkhoz juttatták a jelenlévő érintetteket és a munkáltatói szféra képviselőit, amelyekkel a hallgatók képesek megindítani a változásokat az atipikus foglalkoztatási formák irányába, és hidat építeni munka és család dimenziói közé.
 

A fotón balról jobbra: Tályai Gáborné Dr. Balogh Piroska, Tóth József, Ujvárosy Andrásné,
Andorkó Mihályné és Peténé Molnár Éva

A megnyitó után Ujvárosy Andrásné szakmai vezető, a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének igazgatója összegezte a „Vöröskereszt a NŐKÉRT Hajdú-Bihar megyében” EFOP-1.2.9-17-2017-00021 azonosító számú project megvalósításának eddigi tapasztalait, majd motiválta a jelenlévőket a pályázati programban aktuálisan futó, az álláskeresésben, a munka és magánélet összeegyeztetésében fejlesztő képzésekben való részvételre.
 
Segíteni a röghöz kötött nőkön
 
Polgáron nem csökkent a lakosság az elmúlt években – 8000 fő –, s ebből a szempontból kakukktojás a környező településekhez képest. A kulcs, hogy évente sikerül elérni, hogy 30-40 fiatal házaspár beköltözzön, és ezzel kompenzálják a születések és elhalálozások száma közti különbséget. Mire van szükség, hogy betelepüljenek családok? – szolgáltatásokra, lakhatásra és munkahelyre. Meg kell teremteni azokat a szolgáltatásokat, amire egy gyermekes családnak szüksége lehet. Támogatni a lakásvásárlást Polgáron, végül és nem utolsó sorban arról gondoskodni, hogy legyenek munkahelyek helyben vagy beutaztatható távolságban – az alappal, a társadalmi-gazdasági háttérrel indította Tóth József polgármester A nők munkaerőpiaci helyzetéről és a GYED-ről, GYES-ről visszatérők helyzetéről szóló előadását. A lakosság megtartása és az, hogy a jelenlévők munkához jutásának esélyei, feltételei összefüggtek – köztük a bölcsődei, óvodai ellátás, és a családok életritmusába beilleszthető munkahely.
A polgári helyzetet ismertetve elmondta, hogy ebben az évtizedben sikerült maguk mögött hagyni a gazdasági válság hátrányos hatásait. A munkanélküliség az elmúlt 5-6 évben lényegesen csökkent. A mögöttünk álló években az elsődleges munkaerőpiac igénye megnőtt, ezért a településen foglalkoztatott 400 közmunkásból mára 160 maradt. Sajnos azonban az elhelyezkedők zömmel férfiak, és a maradék, nehezebb sorsú közfoglalkoztatott nő. „Ők röghöz kötöttek, nehezebb sorsúak, mindannyiuknak megvan a speciális története” – mondta a települése vezetője. Míg a férfiak mobilabbak, a nőknek nem egyszerű a munkavállalás, mert a gyermekről, családról, betegekről gondoskodniuk kell, és gyakran képzettségük sincs, amit hasznosíthatnának. Számukra megoldási keretet adott a START program, foglalkoztatásukra olyan feladatokat kerestek, amiket el tudtak végezni és a városnak is hasznos: takarítás, virágültetés. – Polgár szép, virágos város, ezt a Virágos Magyarország zsűrije elismerte, s ezzel a hölgyek munkáját is –jegyezte meg. 
 
Nem kérdés: család ÉS munka
 
Nem az a kérdés, hogy a Család, Munka szavak közé és avagy vagy kötőszót tegyünk – fejezte ki a véleményét a polgármester – mert a válasz világos: “és”. A megélhetéshez nélkülözhetetlen az, hogy dolgozzon az édesanya vagy a beteget ápoló családtag. A kihívás inkább az, hogyan egyeztethető össze e két szféra. Akinek ebben nehézségei vannak, segíteni kell, információkhoz kell juttatatni.
 
A település polgármestere tehát felvázolta azt, hogy a városban bővülnek a munkalehetőségek. Az önkormányzat a cégeknek, illetve fiatal családoknak vonzóbbá kívánja tenni a várost. Elkerülhetetlennek tartja, hogy a családban röghöz kötött nők is dolgozzanak. és ebben a város igyekszik megoldási utakat, programokat találni.
 
Ne felejtsük el, hogy a munkának mentálhigiénés szerepe is van – emlékeztetett rá moderátorként Ujvárosy Andrásné, hiszen annak az életritmusa, hogy elhagyja otthonát az anyuka, a hasznosságtudat, a társaságban, közösségben eltöltött idő mind épít mentálisan-lelkileg-szellemileg. Fontos, hogy a kettőt összehangoljuk, ebben pedig segít, ha a szokásos foglalkoztatási formák mellett elérhetőek lesznek úgynevezett atipikus formák is. A munkavállalókhoz is szólunk, igyekszünk ráébreszteni őket, hogy ezeknek is megvan az értékük. Erről a témáról részletes, közérthető előadást tartott Tályai Gáborné Dr. Balogh Piroska, jogász, humánerőforrás-vezető Az atipikus foglalkoztatási formák és rugalmas munkaszervezési módszerek címmel.
 
Részmunkaidő és távmunka mint lehetőség
 
A hagyományos foglalkoztatási formára rendezkedtek be a cégek – jelezte előadása elején a HR-szakember. A vállalat – amelynél dolgozik – alkalmazottai 85-90%-át így foglalkoztatja; 8 órában, határozatlan idejű szerződéssel. Általában helyben lakókat vesz fel, vagy legfeljebb 30-40 km-re élők utaztatását vállalja.
Ám az általánostól eltérő formák is megjelennek a megyében és a környéken, de nem nagy mennyiségben – folytatta. A határozott munkaidejű munkaszerződés és a munkaerő-kölcsönzés után kitért a részmunkaidős foglalkoztatásra. – A nőknek ez érdekes lehet, hiszen 8 óránál kevesebb időben foglalkoztatják a munkavállalót. Akinek nincs segítsége a családban, hogy elvigye-elhozza a gyermeket az iskolába, ez ideális. Ám nem minden munkatípusnál oldható ez meg (például szalag melletti munkánál nem), és a munkáltatónak nyűgösebb. Mégis: ahogy egyre kevesebb a munkaerő a környéken és az országban a GYES-en, GYED-en lévők bekerülnek a munkáltatók érdeklődési körébe – hangsúlyozta a szakember. Mint kifejtette, az édesanyák oldaláról ezzel a típusú munkavállalással nem a szabad idő eltöltése a cél, hanem hogy később átmehessenek 8 órás munkakörbe, és a pénzre is szükség van.
Még egy rétegnek ad lehetőséget ez az atipikus forma: azoknak, akik beteg családtagot, hozzátartozót ápolnak. A HR.-es szakember látóterébe olyan példa került a cégénél, amikor egy jó munkaerő ebbe a helyzetbe került, és a cég megpróbált mindent megtenni, hogy segítsen neki, és tovább foglalkoztassa.
 
A részmunkaidős foglalkoztatás az európai országokhoz képest hazánkba kis százalékban valósul meg – jegyezte meg Tályai Gáborné Dr. Balogh Piroska, a foglalkoztatottak 4,3%-a dolgozik ily’ módon Magyarországon. Hollandia vezet az unió országai közül, itt tízszer annyi a részmunkaidősök aránya, mint hazánkban, 43%. Jellemzően nőket érint ez a lehetőség, de az is tény, hogy a csatornák országában 4 óra alatti munka béréből eltartható a család.
A HR-szakember ismertetett további, a hallgatóság számára is hasznos hagyományostól eltérő foglalkoztatási módokat: a bedolgozást, az egyszerűsített foglalkoztatási formát és a távmunkát. Az egyszerűsített forma a mezőgazdaságban, turisztikában népszerű, hiszen idénymunka, mely az adóhatósággal jön létre. Szigorú időkorlátai vannak, egyharmadával kevesebbet tud dolgozni, ezért a munkavállalók nem kedvelik, pedig a mezőgazdasági idénymunkára napjainkban nagyon nehéz munkaerőt találni.
Az első és az utolsó forma némileg hasonlít. A bedolgozás régen nagyon kedvelt formája volt a foglalkoztatásnak. A munkavállaló otthon, saját eszközével, saját energiaellátásával készítette el a kiszállított nyersanyagból a terméket. a bérezés itt teljesítményalapú volt. A HR.-szakember látóterében is volt erre sok példa. Sajnos napjainkban már kevés példát lát erre. Felgyorsult a világ, hamar elő kell állítani a produktumokat, és a termék utaztatása már nem fér bele ebbe.
A távmunkánál is otthon dolgozik a munkavállaló, jellemzően informatikai termékek, szolgáltatások gyűjteménye készül ily’ módon. A programozónak, például, felsleges a munkahelyén ülnie, csak számítógépre van szüksége. Országon belül, de azon túlnyúlóan is megvalósul távmunka. Az Unióban az alkalmazottak összesen 6%-a dolgozik így, Finnországnban 17, Svédországban 15%-uk. Máshol kevesebb ez az arány: Írországban 3-4%, Magyarországról nincs határozott adat 3%-on vagy az alatt áll ez a mutató.
Előnyös a munkáltatónak is
 
Az atipikus foglalkoztatás megkönnyíti a munkavállaló Gyedről-Gyesről való visszatérését. Beteg hozzátartozó ápolása mellett is dolgozhatnak a nők vagy férfiak. A munka és  magánélet összehangolására és pénzkeresésre ad lehetőséget. Más szempont, de az Y és Z generációnak már nem célja napi 8-10 órás munka, így egyre népszerűbb lehet majd az alternatív foglalkoztatás. A jövő a digitális formák irányába halad. A mai generációnak az élethosszig tartó tanulás az út, mert gyorsan változik a világ, a hasznosítható tudás és a munkakörök is – zárta tájékoztatóját a szakember.
 
Női vezetők a Polgármesteri Hivatalban
 
Innováció a nők foglalkoztatásában – helyi kitekintéssel címmel Andorkó Mihályné, a Szociális Iroda vezetője. Hangsúlyozta, hogy a rugalmas munkaidő az igazán jó megoldás a család melletti munkavállaláshoz. A helyi Polgármesteri Hivatalban ez maradéktalanul meg is valósul, hiszen itt a polgármesteren kívül minden vezető nő. Mégis innovációról nem igen lehet beszélni a településen, az a „multiknál” érhető tetten tapasztalata szerint. Hangsúlyozta viszont, hogy a GYES-ről, GYED-ről visszatérésnek fokozatos útja megvalósítható, és ismertette az intézményi hátteret, amely segíti az édesanyák munkába állását.
 
A nők munkaerőpiacra visszatérését segítő jogi hátteret ismertette Peténé Molnár Éva a Napsugár bölcsőde és Óvoda vezetője, majd kiért a helyi bölcsőde, óvoda által lehetőségekhez. Emlékeztetett rá, hogy már az óvoda is kötelezővé vált, és hangsúlyozta, hogy az oktatási rendszerben nagy szerep jut az egyéni bánásmódnak.
 
A résztvevőket az előadások megfogták, érdeklődtek a témák iránt. Markáns kérdésekké a program végén fogalmazódtak meg a gondolatok a résztvevőkben, így azok az „Akadály? – Lehetőség!” című irányított beszélgetésen hangzottak el. A családanyák és a beteg hozzátartozót ápolók jelezték, hogy valóban a pénzkeresés elemi motiváció, de alapvetően a „négy fal elhagyása”, a családon kívüli másik szféra, az új feladatok, a társaság miatt szeretnének munkát vállalni. A teremben ülő érintettek, és a munkáltatói szféra képviselői bejárták azt a témát, hogy a fent elhangzott információkat miként ültethető át a gyakorlatban. Miért vonzó a rugalmas munkaszervezés, és milyen nehézségeket kell vállalni vele. Hogyan találjuk meg a közvetlen társadalmi-gazdasági környezetünkben a munkáltatói, szociális, közösségi lehetőségeket, amelyek segítenek visszatérni a munka világába, és összeegyeztetni munka és magánélet szféráját; és azt, hogyan éljünk velük.
 
 
 
 

CsakPONTTovábbi híreink

Túl a tipikuson: gondoljunk másképp családra, munkára, nőkre
Család és/vagy karrier? - erre keresünk és adunk megoldást, de hogyan?
Bővebben »
Hidat építenek család és munkahely között
Várunk szeretettel mindenkit, akiknek a család és munka összeegyeztetésében tanácsadásra, mentorálásra van szüksége, és keressük a másik oldal, a munkáltatók szférájának képviselőit
Bővebben »
Indul a család és karrierpont Hajdúböszörményben – először a megyében
„Tegyen egy lépést a jövőjéért: jöjjön be hozzánk!” – így invitálják a Hajdúböszörményi Család és KarrierPONT munkatársai azokat, akiket a családi kötelességek elzárnak a munkavállalástól vagy korlátoznak benne.
Bővebben »

CsakPONTKözelgő események

2018. december 14.
Akadály? Lehetőség: atipikus foglalkoztatás - szemléletformáló rendezény
Az atipikus foglalkoztatási formákat és rugalmas munkaszervezési módokat ismerteti, népszerűsíti több aspektusból is a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal, mint konzorciumi partner rendezvénye.
Részletek »
2019. május 10.
Kulcs az önérvényesítés: dolgoztak rajta-érte
A kommunikációs képességeket, különösen a munka világába való visszatérést, illetve az abban helytállást szolgálta az Asszertív kommunikációs képzés
Részletek »
2019. június 3.
Nők szerepe a mezőgazdaságban – szemléletformáló rendezvény
A Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal, mint konzorciumi partner a projekt megvalósítása során a nők szerepe a vidékfejlesztésben, gazdaságfejlesztésben, térségfejlesztésben programsorozaton belül szemléletformáló rendezvényt tart. (Fotó: illusztráció - forrás: Hellovidek.hu)
Részletek »
CsakPONT