CsakPONT
Család
és
KarrierPONT
Hajdúböszörmény
CsakPONT
Főpályázó:
Konzorciumi partner:
CsakPONT

Pályázat bemutatásaVöröskereszt a NŐKÉRT Hajdú-Bihar megyében:
 
pályázat, hogy a „családi kör” ne bezárjon, hanem tápláljon
 
 
Régi cél és vágy vált valóra: a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének munkatársai és önkéntesei rendszeresen segítenek olyan családosokon, nagycsaládosokon, nőkön vagy férfiakon, akiknek nincs vagy korlátozott az esélyük az elhelyezkedésre, mert gyermeket nevelnek vagy beteget ápolnak. Ám mindig is vallottuk, hogy az „éhezőnek nem halat kell adni, hanem meg kell tanítani halászni”. Olyan cselekvéssor lebegett szemeink előtt, amellyel ezeknek az embereknek az életüket minőségileg megváltoztathatjuk, azaz őket tesszük képessé erre tudásuk, képességeik, mentális állapotuk építésével, mentorálással, közvetlen álláskereséssel, és lehetőségek teremtésével is. A társadalmi-gazdasági környezetre is hatással kívántunk lenni; cégekre, intézményekre, sőt változtatni az általános társadalmi szemléleten.
 
Hiánypótló pályázat
 
A terv, a szándék készen állt, ám az anyagiak határt szabtak az elképzelt programoknak. Civil szervezetként az anyagiak hiánya miatt kellett újra és újra megtorpannunk ebben a szolgálatban, ám ezen segített a Nők a családban és a munkahelyen című EFOP-1.2.9-17 felhívás, melyre Vöröskereszt a NŐKÉRT Hajdú-Bihar megyében című pályázatunkat adtuk be a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezeteként konzorciumi partnerünkkel, a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatallal. Sikeres elbírálás után, elnyerte programunk a pályázott költség 100 százalékét: 199 999 587 forintot.
 
 
Pályázati információs blokk:
A kedvezményezett neve: Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezete
· a projekt címe: Vöröskereszt a NŐKÉRT Hajdú-Bihar megyében”
· a szerződött támogatás összege: 199 999 587 Ft
· a támogatás mértéke: 100%
· a projekt tervezett befejezési dátuma : 2020. december 31.
· projekt azonosító száma: EFOP-1.2.9-17-2017-00021
 
 
Program, mely végül mindenkit érint
 
A célcsoportba olyan aktív korú nők tartoznak, akiket a fent jelzett helyzet; magánélet és munka összeegyeztetése hátrányosan érint; fogyatékkal élő gyermeket vagy tartós beteg hozzátartozót ápolnak, akiket röghöz kötnek családi kötelességeik, GYED-ről, GYES-ről visszatérők, azok, akik ezen túl hátrányos helyzetűek is vagy fogyatékossággal élnek. Nem húzunk határt a nemnél a pályázat megvalósításakor, hiszen férfiak is kerülhetnek ebbe a helyzetbe; olyan édesapák, akik egyedül nevelik gyermekeiket, tartós beteget ápolnak. Célcsoport szempontjából a pályázatunk nyit azok irányába is, akik nagyobb terveket vetítenek maguk elé, karrierre, önmegvalósításra vágynak. Pályakezdő, diplomás vagy ambiciózus, kisgyermeket nevelő édesanyákra, beteg családtagot ápoló fiatalokra jellemző ez zömmel, hiszen ők a munka szférájába nem csak a megélhetés vagy közösségi, mentálhigiénés okokból lépnének be vagy térnének vissza, hanem karrierépítési szándékkal.
 
Természetesen a „másik oldal”, a foglalkoztatók és szakmai szervezeteik is célcsoportunk körét alkotják, hiszen legalapvetőbb célunk, hogy a két dimenzió között hidat építsünk a projekt megvalósításával.
 
Miért is? – hogy a nők, s a felsorolt értékes családi szerepeket betöltő emberek kerüljenek be a munka világába, vagy minél előbb visszakerüljenek ebbe az aktivitásba. Nőjön önbecsülésük. az önmegvalósítás, a munka ne kerüljön konfliktusba a családdal, a „családi körbe zárt” emberek értékeikkel járuljanak hozzá a társadalmi-gazdasági fejlődéshez.
Ily’ módon is megjelenik a program közvetett célcsoportja, a projekt hatóterületén élő teljes lakosság.
 
Földrajzi szempontból azokat a célcsoportunkba tartozókat vonjuk be a programba, akik Hajdúböszörmény településrészein, Debrecenben, Balmazújvárosban élnek, és – mint írtuk – Hajdú-Bihar megye lakossága is bevonódik egyes szolgáltatásokba, programokba.
 
 
Ügyfélutak, tanácsadás, képzés, szemléletformálás
 
A pályázat kezdete 2018. január 1., a zárás dátuma: 2020. december 31. A projekt „első köre” a célcsoporttal való kapcsolatteremtés, az érintettek bevonása, felkutatása személyes kapcsolatfelvétellel kitelepülésekkel, a témát érintő, leendő ügyfeleinket és/vagy a munkáltató szféra képviselőit vonzó programokon való megjelenéssel, illetve ilyen alkalmak, fórumok szervezésével.
Az ügyfeleknek első lépésként egyénileg tanácsadással, mentorálással segítünk. Majd a szükségleteik és igényeik szerint megtervezett ügyfélutak szerint informatív előadásokba, képzésekbe és tréningekbe vonjuk be őket. Foglalkozunk – eközben vagy ezután – az álláskeresési technikák fejlesztésével és munkaközvetítéssel.
A munka lehetőségének megteremtését is szolgáljuk a programban: kapcsolatba lépünk a munkáltatói szférával. Fórumokat, börzéket szervezünk a munkaadóknak, cégeknek, kis-, közép-, nagyvállalatoknak, és személyesen is kapcsolatot teremtünk velük. Bevonunk példaadókat is, többek között családbarát díjat nyert munkahelyeket.
Egyik törekvésünk a munkaadók szemléletfejlesztése, melyben nőkkel, a beteget ápolókkal, kisgyermeket nevelőkkel szembeni előítéleteket lebontjuk, népszerűsítjük az atipikus munkáltatói formákat, rugalmas munkaszervezési módokat.
A hiányszakmákat felkutatjuk, ha van olyan, amelyekre képzést szervezve vagy közvetlenül kiközvetíthetőek ügyfeleink, megszervezzük felkészítésüket.
Szemléletfejlesztéssel általános szinten is hatni kívánunk. Másodlagos célunk, hogy a program megvalósításakor a pályázatunkba bevont résztvevők, családtagjaik, gyermekeik, illetve programjaink láthatósága, nyitottsága és kommunikációja révén a megye lakosságának szemléletét formáljuk, a nők társadalmi szerepét bebetonozó sztereotípiákat lebontsuk.
 
 
„Vagy” helyett „és”: Család és KarrierPONT
 
 
2018. január 1-én megkezdődő előkészületek között szerepelt, hogy beindítsuk a pályázat megvalósításának központi helyszínét, a Hajdúböszörményi Család és KarrierPONT-ot. Az iroda helyiségeit, tárgyi feltételeit, munkafolyamatait és dokumentumait 2018. június 14-én ellenőrizte a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. auditora, és engedélyezte működését. Ettől a naptól a Hajdúk fővárosában a II. Rákóczi Ferenc utca 22. szám alatt működik a Család és KarrierPONT. Innen indulnak ki és összegződnek a pályázat programelemei helyi, területi és megyei szinten. A Központ helyszíne jól megközelíthető, maga az épület ugyanaz, amelyben a Vöröskereszt területi szervezete is működik. Két új, elkülönített helyiséget nyithattunk azonban a célra konzorciumi partnerünknek, az önkormányzatnak köszönhetően. Egyiket az ügyfélfogadásra, másikat a gyermeksaroknak, ahol felügyelet mellet hagyhatja az édesanya a gyermekét, míg a szolgáltatást igénybe veszi. Az itt töltött idő alatt használhatja a szervezet teakonyháját, hogy meg tudja etetni a gyermeket.
A Család és KarrierPONT a neki megfelelő országos és regionális központ részeként működik, tudásmegosztó online felületen tartva velük a kapcsolatot. 
 
 
Termékeny együttműködés a konzorciumi partnerrel
 
Mit tehet az önkormányzat? – A Hajdúböszörményi Önkormányzat évek óta egy sor területen együttműködik a Vöröskereszttel. Ha nem lenne ez a szoros együttműködés, szegényebb lenne Hajdúböszörmény és tán a Vöröskereszt is. Egy anyának nagyon nehéz visszatérni a kisgyermekkel töltött évek után a munka világába, különösen annak, aki több gyermeket szül, s akár 9 éve is kiesik. Ebben segíteni kell – vallja a hajdúváros polgármestere.
2005-ben és 2014-ben is elismerték a Polgármesteri Hivatalt a Vöröskereszt világnapján a civil szervezet humanitárius céljainak támogatójaként és együttműködő partnereként.
Hajdú-Bihar megyében Hajdúböszörmény nyerte meg először a Magyar Vöröskereszttől a szigorú feltételekhez kötött Humanitárius Település címet. Az önmagáért beszélő elnevezést 2018-ban, 2019-ben megerősítették. Ettől az évtől tábla is hirdeti a város határaiban a város alapvető attitűdjét.
Hajdúböszörmény Polgármesteri Hivatala mint konzorciumi partner, helyet adott a projekt fő helyszínének Hajdúböszörményben, a Rákóczi utcai épületben. Együttműködik a munkahelyek és munkáltatók érzékenyítésében, a nők vidékfejlesztésben, gazdaságfejlődésben való szerepének népszerűsítésében, az atipikus foglalkoztatások ismertetésében. Foglalkoztatási kerekasztalt szerveznek, a helyi szervezetek, a szakmai, vállalkozói, civil szférának a témában.
 
Társadalmi beágyazottsággal
 
Nem csak konzorciumi partnerünkre számíthatunk a pályázatban, hanem a nagy múltú szervezetünk társadalmi beágyazottságának köszönhetően arra a széles bázisra is, amely tagok és önkéntesek mellett civil szervezetekből, önkormányzatokból, intézményekből (beleértve szociális intézményeket, óvodákat, bölcsődéket), cégekből, kis-, középvállalkozókból, nagyvállalatokból áll. Miközben támaszkodunk erre a bázisra, a fent leírt pályázati munkánk szerint újakkal bővítjük azt.
 
 
Zárás és nyitás: a projekt után
 
A program kimeneti oldalán célunk, hogy a pályázatba bevont ügyfelek esélyei nőjenek a munkaerőpiacon, de a munkaerőpiac is változzon, nyisson a távmunka, a részmunkaidő és az atipikus foglalkoztatás egyéb lehetőségire, és a lehetőségek szerint változzon a pályázatba bevontak és a lakosság körében elért emberek általános társadalmi szemlélete nőkről, férfiakról, családi és munka világában megvalósuló szerepeikről. Javuljon az esélyek egyenlősége.
A 2020. december 31-én befejezzük a pályázatot. Ám mi úgy gondoljuk, hogy ez és a hozzá hasonló feladatokat ellátó szolgálat a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének örök része, amit csak anyagi és humánerőforrásbeli lehetőségeink korlátozhatják.

EFOP-1.2.9-17-2017-00021 Pályázati dokumentumok:
 
CsakPONT